Istoricul scolii Dr. "Aurel Vlad"

  În toată activitatea sa, şcoala greco-ortodoxă din Orăştie a fost ajutată de “Banca Ardeleana”:
  “Conştienţi că şcoala şi instituţiile culturale sunt baza oricărui progre
s, asupra acestora şi-au îndreptat privirea şi s-au întors ajutorul lor. În prima linie conducătorii “Ardelenei” au căutat să asigure viitorul şcoalei şi bisericii. În scopul acestora deja după primul an de activitate, întreaga lor gvotă de binefacere o pun la dispoziţia bisericei pentru şcoala sa, înfiinţând fondul copiilor săraci şi cel al corului. Doi ani în urmă însă, în 1888, “Ardeleana” face aceea ce nu a mai făcut în aşa măsură nici o altă bancă românească, anume leagă prin statute interesele fondului ei de rezervă pentru trebuintele şcoalei din Orăştie, punând baza “Fondului Ardeleana”.

  
Susţinând şcoala, “Ardeleana” a sustinut cel mai însemnat factor de cultura pe seama poporului român din Orastie”.
(Monografia institutului de credit si economii “Ardeleana” Societate pe actii în Orasti
e 1855-1910, Sibiu 1912)
.

  Urmare a dezvoltarii civice si industriale rapide a Orastiei a avut drept consecinta, între altele, si o crestere a populatiei scolare. Pâna în 1948 la reforma învatamântului au functionat la Orastie 2 scoli primare de baieti si una de fete. Dupa 1948 cele doua scoli îsi desfasoara activitatea pe baza altor planuri de învatamânt, cu materii noi.


  În 1954 scolile sunt mixtate. Scoala de baieti este asimilata de scoala medie mixta Orastie (Liceul “Aurel Vlaicu”), iar scoala de fete
devine Scoala generala de 7 ani. Actuala Scoala Generala Dr. Aurel Vlad este fosta Scoala generala de 7 ani.

  În 1962 este generalizat învatamântul obligatoriu de 8 ani si scoala noastra devine Scoala Generala de 8 ani Orastie.

  În 1970 în urma Congresului al X-lea al P.C.R. scoala devine de 10 ani.

  În 1959 s-a construit o aripa cu 2 sali de clasa, iar în anii 1971-1972 se adauga noi sali pentru ateliere, se modernizeaza curtea si terenurile sportive.

  În 1977 Scoala Generala Orastie este divizata în doua datorita faptului ca numarul elevilor era foarte mare si ca urmare a acestui fapt în Orastie sunt doua Scoli Generale:

- Scoala Generala nr. 1 cu sediul în strada Luminii nr. 10
- Scoala Generala nr. 2 în zona blocuri, devenita în anul 2001 Scoala “Dominic
Stanca”.

 

Pagina: 1 2  3  4


Noutati:
Scoala Aurel Vlad isi lanseaza oficial website-ul
11.01.2010
Scoala Aurel Vlad inaugureaza o noua cladire
5 Octombrie 2009
Scoala Aurel Vlad devine Scoala Europeana
28 Mai 2009