Istoricul scolii Dr. "Aurel Vlad"

  Şcoala română va scoate la concurs trei posturi cu condişii mai bune şi pentru învăţători, pentru director şi pentru cel care va putea să conducă formaţia corală. La şcoală se alege un “diriginte responsabil” care să realizeze o “supraveghere înţeleaptă” a şcolii şi dascălilor. Diriginte se cerea să fie cel mai “calificat şi mai apt”. E ales în 1879 N. Herlea cu absolutorium în filozofie, fiu al memorandistului N. Herlea.

  Şcoala şi-a clădit în 1877 o sală de gimnastică şi treptat ea îşi capată autonomia necesară unei dezvoltări mai vii. La un moment dat, învaţătorii, nemulţumiţi de proasta şcolarizare se plâng la “diregatoria politică”, nu la comitetul parohial.

  Tot în 1877 se propune organizarea u
nei şcoli de pomicultură, ca foarte utilă vieţii oraşului Orăştie.

  Şcoala din Orăştie cunoaşte o perioadă de avânt. Pentru a face faţă mai bine cerinţelor şi afluxului şcolarilor, în 1884 se adaugă la vechea clădire un nou etaj. Pe şcoală s-a pus o placă pe care s-a sculptat îndemnul:

“Luminezate si vei fi
voiesce si vei pote
1884”


  Vin aici învăţători destoinici cum a fost I. Baranga, care dirija corul, G. Joandrea, acela care va conduce la Orăştie şcoala de repetiţie, având mai apoi şi o contribuţie de teoretician. Tot în această perioadă a funcţionat la Orăştie ca învăţător Vasile Bologa. Profesorul Bologa era din Geoagiu şi a funcţionat ca dascăl în Vinerea, Orăştie şi apoi a fost director aici. V. Bologa îşi va lua doctoratul în filozofie la Budapesta, fiind un excelent profesor.

  În 1890-1891 vine la Orăştie ca învăţător Elie Cristea, viitorul Patriarh al României, care în 1894 îşi ia doctoratul în litere si filozofie cu cea dintâi monografie consacrată lui Eminescu. Deşi tânăr şi nou venit Elie Cristea a fost numit director provizoriu.

  Au funcţionat ca învăţători la Orăştie G. Candrea şi C. Baicu.

  În general, şcoala aceasta funcţionează cu 4 posturi de învăţători ajungându-se în 1920 la al cincilea post, numărul elevilor fiind de 230. În 1920 s-au separat fetele de băieţi, acestea fiind trimise la Şcoala primară de stat pentru fete. Pagina: 1 2  3  4

Noutati:
Scoala Aurel Vlad isi lanseaza oficial website-ul
11.01.2010
Scoala Aurel Vlad inaugureaza o noua cladire
5 Octombrie 2009
Scoala Aurel Vlad devine Scoala Europeana
28 Mai 2009